Disclaimer voor de website van Chris Hogeslag Foodgroup B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Chris Hogeslag Foodgroup B.V., zoals deze beschikbaar is gesteld door Chris Hogeslag Foodgroup B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chris Hogeslag Foodgroup B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Chris Hogeslag Foodgroup B.V..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Chris Hogeslag Foodgroup B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Chris Hogeslag Foodgroup B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Chris Hogeslag Foodgroup B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Chris Hogeslag Foodgroup B.V. op deze pagina.

Chris Hogeslag Foodgroup B.V.

Chris Hogeslag Foodgroup B.V. ist ein modernes Fleischverarbeitungsunternehmen, das auf rosafarbenes Kalbfleisch spezialisiert ist. Da Chris Hogeslag Foodgroup B.V. relativ klein ist, sind Qualität und Quantität komplett beherrschbar. Vom Einkauf bis zum Entbeinen, Verkauf und Transport, wir halten gerne alles in der eigenen Hand, um ein so schönes Produkt wie möglich auf den Markt zu bringen.

Folgen Sie uns auf Social Media


Kontakt

Chris Hogeslag Foodgroup B.V.

Bosberg 23
7271 LE Borculo Holland

Tel: ​0031 545 252210​
Fax: 0031 545 252211
Email : info@chrishogeslag.nl

Kontaktieren Sie uns

© 2024 Chris Hogeslag Foodgroup B.V. | Allgemeine Geschaeftsbedingungen | Haftungsausschluss | Datenschutzerklärung | Website developed by Sieronline